Sélectionner une page

Międzynarodowa Sieć Ośrodków Badań Teologicznych o świętym Józefie ma jako główne cele :

  • Promowanie wymiany i współpracy między naukowcami z Józefologii.
  • Udostępnienie pracy jej członków.
  • Stymulować badania teologiczne dotyczące św. Józefa, w tym organizację międzynarodowego sympozjum co cztery lata.

Na jego czele stoi Biuro składające się z Dyrektorów Centrów Członkowskich.