Sélectionner une page

Współczesne badania teologiczne dotyczące św. Józefa zapoczątkowane zostały w bardzo bliskiej przeszłości. Niemniej jednak trzeba wspomnieć o Modenie, włoskim mieście, gdzie już w dziewiętnastym wieku pojawiają się pierwsze przejawy ożywienia naukowego, szczególnie poprzez publikację czasopisma Il divotto di San Giuseppe [Kult Świętego Józefa] (1863). Należy również przywołać Ferrarę, gdzie o. Antonio Maria Zanchini, przy współudziale dominikanina Tommasso Baldratiego, założył Società promotrice [Stowarzyszenie Upowszechniania], mające za cel ogłoszenie patronatu św. Józefa nad całym Kościołem. Jak wiemy, przedsięwzięcie to zostało uwieńczone sukcesem. Zainteresowanie odkrywaniem postaci św. Józefa zostało przywrócone.

Wznowienie badań naukowych jest jednak bardziej współczesne i wiąże się z Valladolid, gdzie ojciec Carrasco OCD opublikował w 1947 r. Estudios Josefinos [Studium Józefologiczne] . Z kolei utworzenie 30 sierpnia 1951 r. Sociedad Española Josefina [Hiszpańskie Stowarzyszenie Józefologiczne] zapoczątkowało ruch, który rozwijał się i rozszerzał na cały świat. Dwa lata później Stowarzyszenie przekształciło się w Sociedad Ibero-americana de Josefologia [Iberoamerykańskie Stowarzyszenie Józefologiczne] i objęło swym zasięgiem kraje hiszpańsko- i portugalskojęzyczne. Ponadto w roku 1957 o. Carrasco stworzył Centro español de investigaciones josefinas [Hiszpański Ośrodek Studiów Józefologicznych].

W tym samym czasie, bo w 1953 r., o. Roland Gauthier z Oratorium Świętego Józefa w Montrealu zapoczątkował publikację Zeszytów Józefologicznych (w 1966 przemianowanych na Zeszyty Oratorium Świętego Józefa). Centrum badawczo-dokumentacyjne z Mont Royal stało się punktem odniesienia dla wszystkich tego typu placówek naukowych, które miały powstać później. Dzisiaj możemy ocenić ogrom dzieła o. Gauthier dzięki Ośrodkowi Archiwów i Dokumentacji Roland-Gauthier powstałemu we wrześniu 2014 r. Gromadzi on największy na świecie zbiór dzieł poświęconych św. Józefowi.

Ośrodki badań teologicznych powstają stopniowo na całym świecie.

Włochy, które od początku zajmowały zaszczytne miejsce, włączyły się w roku 1952: Congregazione di San Giuseppe [Zgromadzenie Świętego Józefa], założone przez św. Leonarda Murialdo, ufundowało Centro Studi San Giuseppe [Ośrodek Badań Józefologicznych]. Congregazione degli Oblati di San Giuseppe [Zgromadzenie Oblatów Świętego Józefa], założone przez św. Józefa Marello, wspólnie z Movimento Giuseppino [Ruch Józefowy] rozpowszechnia kult św. Józefa szczególnie poprzez pismo Joseph [Józef] (1963). Movimento Giuseppino [Ruch Józefowy] powstały w 1989 r. w Asti ma za cel rozpowszechnianie adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos św. Jana Pawła II. Wspomnijmy również o Pia Unione del Transito di San Giuseppe [Józefowe Bractwo Dobrej Śmierci] oraz o czasopiśmie La Santa Crociata [Święta Krucjata] założonym przez św. Alojzego Guanellego.

W Ameryce Południowej wyróżnia się Meksyk, gdzie Misioneros Josefinos [Misjonarze Józefa], założeni przez S.B. J.M. Vilaseca, powołali do życia trzy ośrodki naukowe. Najstarszym z nich jest Centro de Estudios Josefinos de México (1958) [Ośrodek Badań Józefologicznych w Meksyku], który w roku 1982 przekształcił się w Centro de Documentación y Estudios Josefinos de México [Ośrodek Dokumentacji i Badań Józefowych w Meksyku]. Z kolei w roku 1985 w Salwadorze powstał Centro Josefino de Centro América [Ośrodek Józefologiczny Ameryki Centralnej] zaś w 1996 r. w Chile zapoczątkował działalność Centro Josefino de Chile [Ośrodek Józefowy w Chile].

W Europie natomiast odnotujmy powstanie w 1969 r. Centrum Józefologicznego w Kaliszu. Znajduje się tutaj jedno z najstarszych na świecie sanktuariów św. Józefa. Nabożeństwo do tego Świętego jest w Kaliszu nadal bardzo żywe, świadczą o tym rzesze pielgrzymów. Od roku 2009 Centrum jest siedzibą Polskiego Studium Józefologicznego.

Na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu latach powstały jeszcze inne ośrodki: Kevelaer w Niemczech Arbeitskreis für Josefstudien (1992), Rabat na Malcie (1993); Korea (1993); Lima w Peru (2002); Apucarana w Brazyli (2003); Puimisson we Francji, gdzie 19 marca 2011 r. rozpoczął działalność Instytut Redemptoris Custos (InReC); Kleinhain w Austrii – tutaj 23 stycznia 2013 r. zaistniał Gemeinschaft vom heiligen Josef.